Inlimited_analytics

Inlimited_Analytics - це послуга, яка дозволяє обробляти і проводити глибинну аналітику релевантної Big Data. Широкі можливості нашої системи і робота найкращих фахівців цієї сфери дозволяє виявити залежності та тенденції для персоніфікованого підходу до вирішення бізнес-завдань наших клієнтів.

 • Аналізує та оцінює ринкову середу бренду;
 • Знаходить та аналізує потенційних виробників / постачальників / підрядників / покупців для товарів і послуг по всьому світу;
 • Допомагає вдосконалювати продукт, дізнаючись про бажання і тенденції серед ваших споживачів;
 • Аналізує ціноутворення і асортиментний ряд.
 • Проводить глибоку бренд-аналітику;
 • Проводить репутаційний аудит бренду.
 • Аналізує зовнішньоторговельну, інвестиційну, валютно-фінансову, технічну і виробничу діяльність компаній;
 • Допомагає знаходити необхідну інформацію по: експортно-імпортних операціях, партнерах, цінах на продукцію / послуги, досвіду закриття проектів, інтерв'ю власників і співробітників компанії, журналістським розслідуванням, аналітиці тощо.

Переваги Inlimited_Analytics:

 • функція детектування подій за допомогою створення перехресних посилань для встановлення причинно-наслідкових зв'язків появи та поширення інформації в мережі;
 • функція виявлення інформаційних трендів і тенденцій, в тому числі прихований аналіз інтересів користувачів;
 • виділення тематичних кластерів та їх візуалізація;
 • використання більше 500 вбудованих функцій для виокремлення смислових значень з текстів;
 • унікальний семантичний аналіз, що дозволяє відслідковувати прямі та непрямі згадки про об'єкт дослідження в повідомленнях в автоматичному режимі;
 • використання всієї інформації, що знаходиться в Інтернет-мережі для аналізу даних, а не лише її накопичення та архівування;
 • функція розпізнавання зображень, осіб, голосів і метаданих;
 • робота з даними будь-яких форматів (текстові, відео, фото, аудіо формати).