Inlimited_ip_protection

IP_ Protection – це програми захисту, покликані захищати інтереси авторів і правовласників на об'єкти інтелектуальної власності в Інтернеті: від моніторингу та глибинного аналізу web-середовища об'єкта дослідження, фіксації фактів порушення його прав власності до підготовки необхідних процесуальних документів та захисту інтересів Замовника в судових інстанціях.

Діяльність включає програми захисту прав по об'єктах промислової власності та програми захисту авторських і суміжних прав.

Програми захисту прав по об'єктах промислової власності • Виявлення інформації про об'єкти промислової власності на будь-яких web-ресурсах;
 • Визначення всіх суб'єктів, які розмістили інформацію про об'єкт пошуку;
 • Складання переліку ресурсів, які розмістили інформацію про об'єкт;
 • Перелік посилань і їх кількості, на яких була розміщена інформація про об'єкт;
 • Перелік сайтів-джерел, з яких відбувся перехід на сторінку розташування об'єкта;
 • Визначення популярності об'єкта пошуку і статистики звернень до нього;
 • Виявлення фактів порушень умов співробітництва (території, ціноутворення тощо) з боку партнерів, дилерів, дистриб'юторів;
 • Виявлення фактів недобросовісної конкуренції (наприклад, копій продуктів з логотипом правовласника; реклами продукту, що містить порівняння з продуктом конкурента, використання об'єкта в рекламних цілях іншими особами тощо).
 • Фіксація об'єктів будь-яких форматів і на будь-яких web-ресурсах;
 • Надання звіту з фіксованою інформацією та аналізом, який підтверджує наявність правопорушень у конкретному випадку, завіреного та скріпленого печаткою.
 • Захист інтересів Замовника: комплексний захист виробників продукції на території України проти недобросовісної конкуренції та контрабанди - виявлення, супровід, усунення фактів порушень (несанкціоновані точки продажу товарів, склади, виробництва, здійснення контрольних закупівель товарів, виявлення нелегальних джерел надходження продукції на територію України тощо);
 • Досудове врегулювання: оцінка ситуації, ведення переговорів за дорученням клієнтів (медіація) та ведення претензійної роботи від імені Замовника (за умови його згоди) з правопорушником;
 • Судове представництво: ознайомлення та аналіз матеріалів справи; підготовка доказової бази і необхідних процесуальних документів; судовий супровід або самостійне представлення інтересів Замовника в суді;
 • Захист інтересів в компетентних органах: правова оцінка виявлення факту порушення; ведення переговорів з контролюючими органами.

Програми захисту авторських і суміжних прав

 • Виявлення інформації про об'єкти авторських і суміжних прав на будь-яких web-ресурсах;
 • Визначення всіх суб'єктів, які розмістили інформацію про об'єкт пошуку;
 • Складання переліку ресурсів, які розмістили інформацію про об'єкт;
 • Перелік посилань та їх кількості, на яких була розміщена інформація про об'єкт;
 • Перелік сайтів-джерел, з яких відбувся перехід на сторінку розташування об'єкта;
 • Визначення популярності об'єкта пошуку та статистики звернень до нього.
 • Фіксація об'єктів будь-яких форматів і на будь-яких web-ресурсах;
 • Надання звіту з фіксованою інформацією та аналізом, який підтверджує наявність правопорушень у конкретному випадку, завіреного та скріпленого печаткою.
 • Досудове врегулювання: оцінка ситуації, ведення переговорів за дорученням клієнтів (медіація) та ведення претензійної роботи від імені Замовника (за умови його згоди) з правопорушником;
 • Судове представництво: ознайомлення та аналіз матеріалів справи; підготовка доказової бази і необхідних процесуальних документів; судовий супровід або самостійний захист інтересів Замовника в суді;
 • Захист інтересів в компетентних органах: правова оцінка виявлення факту порушення; ведення переговорів з контролюючими органами; оскарження рішень суду в апеляційних та касаційних інстанціях;
 • Застосування затверджених Законом матеріально-правових заходів примусового характеру і вплив на правопорушника.

Переваги Inlimited_IP_Protection:

 • Автоматизований інтелектуальний пошук інформації про розміщення об'єктів інтелектуальної власності (ІВ) в мережі Інтернет, що дозволяє цілісно оцінювати суть та обсяг порушень;
 • Можливість здійснювати пошук інформації та її фіксацію в одному вікні;
 • Вбудована функція детектування подій дозволяє виявляти маршрутизацію та причинно-наслідкові зв'язки появи і поширення інформації в мережі;
 • Алгоритми фіксації і форми звітності розроблені НДІ судових експертиз спеціально для компанії Inlimited;
 • Наші звіти з фіксації мають силу офіційного доказу в судах на території України.


Наш партнер НРЕ про послугу Inlimited_IP_Protection
(Case Study: Novitnie Obladnania LLC fights against intellectual property violations)