Inlimited_Plagiarism Detection

Inlimited_Plagiarism Detection — послуга по забезпеченню швидкого і достовірного виявлення фактів несумлінного запозичення результатів літературних праць в Інтернеті і захисту інтересів авторів і правовласників

Inlimited_Plagiarism Detection

Переваги Inlimited_Plagiarism Detection

Проведення концептуального "розумного" пошуку і порівняння текстів, який дозволяє знаходити схожі по смислу слова, синоніми

Розпізнавання і пошук текстових запозичень на 150+ мовах

Можливість порівняння декількох документів

Можливість проводити порівняльний аналіз файлів різних форматів (зображення, відео, аудіо)

Надшвидкісна індексація веб-сторінок

Наявність власної бази даних (з можливістю підключення до зовнішніх баз)

Алгоритми фіксації і форми звітності розроблені НДІ судових експертиз спеціально для компанії Inlimited

Звіти по фіксації мають силу офіційного доказу в судах на території України